Virtual Photo Album :: Asia :: Japan :: Kyoto ::
Aoi Matsuri 2004

299.jpg

aoi10.jpg
300.jpg

aoi9.jpg
301.jpg

aoi8.jpg
302.jpg

aoi7.jpg
303.jpg

aoi6.jpg
304.jpg

aoi5.jpg
305.jpg

aoi4.jpg
306.jpg

aoi3.jpg
307.jpg

aoi2.jpg
308.jpg

aoi1.jpg

Copyright © 2004 Ona Wu. All rights reserved.